Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 12 cặp số Xem tất cả

Cặp 2 số
về nhiều nhất
Cặp số Tần suất về Cặp số Tần suất về
11 70 9 27 86 8
11 47 7 11 66 7
27 46 7 27 93 7
47 70 7 58 70 7
0 84 6 2 11 6
2 86 6 2 93 6