Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 12 cặp số Xem tất cả

Cặp 2 số
về nhiều nhất
Cặp số Tần suất về Cặp số Tần suất về
7 15 7 7 22 7
7 93 7 34 61 7
34 74 7 61 72 7
1 18 6 1 30 6
7 56 6 7 61 6
11 22 6 11 87 6