Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Số bóng 03838036924169989550450476217539905451352594868563431440372322129689685234323118160900998781736456494746333024111001979188847877675958575548423827260802938279747271706665626160534429282019171513070605
Số kì chưa về 18141414111110999998877666665555554444433333333333222222222222222111111111111111111000000000000000000000000
Lần về gần nhất 18 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 02/10/2021
Kỳ 1521)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
11 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 09/10/2021
Kỳ 1528)
11 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 09/10/2021
Kỳ 1528)
10 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 10/10/2021
Kỳ 1529)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
8 ngày trước
(Thứ 3
Ngày 12/10/2021
Kỳ 1531)
8 ngày trước
(Thứ 3
Ngày 12/10/2021
Kỳ 1531)
7 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 14/10/2021
Kỳ 1532)
7 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 14/10/2021
Kỳ 1532)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)