Tần suất xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Xem 10 số Xem tất cả

STT 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
Số bóng 30423427181172380184746861565549221307937873634520159791908785716259392826231914120883817775676548474335331609969486797069575037322924100599988966646058524441312521170395928280544640060088765136040253
Tần suất 13121212121211111110101010101010101010999999988888888888888887777777777777666666666666665555555555555554444444443333332
Lần về gần nhất 2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
7 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 14/10/2021
Kỳ 1532)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
7 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 14/10/2021
Kỳ 1532)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
5 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 16/10/2021
Kỳ 1534)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
10 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 10/10/2021
Kỳ 1529)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
11 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 09/10/2021
Kỳ 1528)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
8 ngày trước
(Thứ 3
Ngày 12/10/2021
Kỳ 1531)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
18 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 02/10/2021
Kỳ 1521)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
11 ngày trước
(Thứ 7
Ngày 09/10/2021
Kỳ 1528)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
2 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 20/10/2021
Kỳ 1537)
4 ngày trước
(Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Kỳ 1535)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)
3 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 18/10/2021
Kỳ 1536)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
8 ngày trước
(Thứ 3
Ngày 12/10/2021
Kỳ 1531)
6 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 15/10/2021
Kỳ 1533)
14 ngày trước
(Thứ 4
Ngày 06/10/2021
Kỳ 1525)
9 ngày trước
(Thứ 2
Ngày 11/10/2021
Kỳ 1530)
1 ngày trước
(Thứ 5
Ngày 21/10/2021
Kỳ 1538)
0 ngày trước
(Thứ 6
Ngày 22/10/2021
Kỳ 1539)